logo fce                                                           NIEUWSBRIEF FIETSCLUB EMMELOORD

 

  

Emmeloord, 4 januari 2017
Jaargang 7 nummer 1

 

 

Gelukkig nieuwjaar
afbeelding1

We wensen alle leden van de fietsclub Emmeloord een goed, sportief en vooral gezond 2017 en spreken de wens uit dat we, net als voorgaande jaren, weer veel fietsplezier met elkaar zullen beleven en gespaard blijven van vervelende incidenten zoals valpartijen e.d.

Datum fietsavond

De datum van de jaarlijkse fietsavond is vastgesteld op dinsdag 21 maart 2017 en zal weer plaatsvinden in de bibliotheek te Emmeloord. Begin maart 2017 zal de uitnodiging, waarin het volledige programma staat vermeld, toegezonden worden. Het wordt een bijzondere avond die vooral in het teken zal staan van het 20-jarig bestaan van onze fietsclub. Deze avond mag je niets missen, noteer de datum alvast!!!!

Groepsfoto, rondleiding en nieuwjaarsborrel bij Dieselservice

Zoals in de vorige nieuwsbrief (jrg.6 nr.9) is vermeld, worden alle deelnemers van de fietsclub op zaterdag 14 januari a.s. bij Dieselservice uitgenodigd voor het maken van een groepsfoto, een rondleiding door het bedrijf en een nieuwjaarsborrel. We rekenen op een grote opkomst (met name voor de groepsfoto). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de genoemde nieuwsbrief. Willen degenen die dat nog niet hebben gedaan, laten weten of ze wel of niet aanwezig zullen zijn.

groepsfoto dieselserviceversie 2

 

Verslag overleg van de kerngroep

Op maandag 19 december jl. is de kerngroep bij elkaar geweest voor de jaarlijkse vergadering waarin teruggekeken is naar het afgelopen en vooruitgeblikt naar het komende seizoen. De onderstaande punten zijn besproken en zullen op de fietsavond van 21 maart a.s., voor zover dat nodig is, toegelicht worden:
1. Evaluatie seizoen 2016;
2. Stand van zaken financiĆ«le bijdrage deelnemers;
3. Vooruitblik seizoen 2017;
4. Toertochten waar we als club aan meedoen en tochten die we zelf organiseren;
5. Ontwikkelingen e.d. van de website;
6. Herhaling reanimatiecursus;
7. Stand van zaken fietskleding;
8. 20-Jarig bestaan van de fietsclub;
9. Programma etc. van de fietsavond op 21 maart a.s.