Er is een document gemaakt over veilig en verantwoord fietsen. Dit document is inmiddels op de fietsavond uitgedeeld en door Ben Helmink aan ieder lid van de fietsclub gemaild. Omdat dit een belangrijk document is, is het prominent op de website opgenomen (zie kader rechts; regels en afspraken), zodat het te allen tijde gemakkelijk te vinden is. In het document zijn de regels en afspraken geformuleerd voor veilig en verantwoord fietsen bij fietsclub Emmeloord.

Aanvullende gegevens