Door Arie van der Burg


E-groepWoensdagmiddag 11 maart (13.30 uur) is het fietsseizoen voor de E-groep van start gegaan. De weersomstan-digheden waren prima, mooi lenteweer met een zonnetje, maar wel een pittige wind. De opkomst, met 13 fietsers, was prima. Er is een rondje van 54 km gereden met een gemiddelde van 27 km/uur. Vanaf april, wanneer de zomertijd weer ingaat, wordt er door de E-groep weer op vrijdagmorgen gefietst.

Aanvullende gegevens