Op de website (onder fietsavonden) staan de gemiddelde snelheden van de verschillende fietsgroepen vermeld. Deze informatie is bestemd voor "nieuwe" fietsers die zich bij de fietsclub willen aansluiten. Om nu te kijken of deze vermelde gegevens op de website nog correct zijn, zijn ze vergeleken met de werkelijke gemiddeldes van het afgelopen seizoen. De twee tabellen (informatie fietsavonden en resultaten 2012) waarin deze gegevens zijn vermeld, zijn naast elkaar gezet. De resultaten van 2012 zijn gemiddeldes van ca. 27 fietsavonden (voor de E's de ochtenden). Voor de liefhebbers zijn het laagste en het hoogste gemiddelde ook vermeld.

Conclusie: De A,B en C groep rijden gemiddeld iets harder dan de opgegeven range; de D en de E groep rijden conform de aangegeven snelheden. 


                   Informatie                                                Resultaten
                 fietsavonden                                                   2012       

 Groep 

 Avond  

Gemiddeld
km/uur

  Gemiddelde
km/uur

Laagste
gemiddelde
km/uur 

Hoogste
gemidddelde
km/uur

 A Maandag 33-35   35.2 33.2 38.7
 B Dinsdag 30-33   33.2 29.1 35.9
 C Dinsdag 27-30   30.4 28.0 32.2
 D Dinsdag 24-27   25.9 22.9 27.7
 E Vrijdag  25-29    28.5  26.0 30.8

Aanvullende gegevens